BDO

Dziękujemy, że mogliśmy mieć również swój udział w tworzeniu przestrzeni biurowych BDO, 5. co do wielkości sieci firm na świecie.

  • MEBLE