Kontrola kosztów i zwrotu z inwestycji

Urządzenie zaopatrzone w oprogramowanie rozliczające, umożliwiające kontrolę wydatków.