Dostępność w dzierżawie

Korzystając z tej opcji obniżasz łączne koszty korzystania z urządzenia oraz masz zapewnioną obsługę serwisową.