Faksowanie na życzenie

Na prośbę Klienta urządzenie może zostać wyposażone w faks.